Bestuur

Het NVS-bestuur bestaat uit acht leden, die door de Algemene Ledenvergadering worden benoemd voor een termijn van drie jaar. Daarna is een herbenoeming voor een tweede termijn van drie jaar mogelijk.

De vaste commissies worden voorgezeten door een van de bestuursleden.
Aan de afdelingen is een van de bestuursleden toegewezen als contactpersoon.