School Event

School Event 2De doelstelling van het School Event is om de scholieren kennis te laten maken met diverse aspecten van ioniserende en niet-ioniserende straling en welke consequenties die hebben om mensen te bescherming tegen de mogelijke negatieve effecten als gevolg van blootstelling aan (niet-)ioniserende straling. Dit proberen we te bereiken door middel van het aanbieden van een inspirerende, interactieve uitleg over het onderwerp stralingsbescherming in combinatie met aansprekende, praktijkvoorbeelden en kleine praktijkopstellingen.

Het idee en de inspiratie voor dit evenement is ontstaan na een gesprek en ervaringen met onze Britse collega’s van de Society of Radiological Protection. Om een indruk te krijgen van het evenement zoals ons dat voor ogen staat geeft de career day video op de website van Jet-Net een goede impressie.

Het School Event zal tijdens het 5de Europese IRPA Congres plaatsvinden, maar om hier een goed en inspirerend evenement van te kunnen maken, willen we als NVS -om te oefenen- dit jaar al een School Event organiseren en wel op woensdagmiddag 8 november 2017 in het ons erg bekende Nieuwegein Business Centrum (NBC). Dit evenement zal wat kleiner van opzet zijn dan we beogen tijdens het 5de Europese IRPA Congres. Daarom zullen we in november maximaal 300 scholieren kunnen ontvangen.

Logo IRPA2018Het School Event tijdens het 5de Europese IRPA congres staat gepland voor woensdagmiddag 6 juni 2018 in het World Forum te Den Haag.

Op zowel de woensdagmiddag in november 2017 als juni 2018  zullen de scholieren in groepen verdeeld worden. Een gedeelte zal op luchtige, maar goed onderbouwde wijze kennismaken met de theorie achter enkele aspecten van de stralingsbescherming, terwijl de andere groepen zich vermaken bij de praktijkopstellingen, proeven en poster/filmmateriaal. De scholieren zullen naar verwachting ongeveer 10 minuten bezig zijn per praktijkopstelling, waarna er gerouleerd wordt. Ook krijgen de bezoekers een “vrij deel” waar ze naar eigen inzicht en interesse nog een aantal opstellingen kunnen bezoeken. Naast de ioniserende straling zal er in samenwerking met de afdeling NIS van de NVS ook aandacht zijn voor de niet-ioniserende straling.

Scholen kunnen eventuele vragen of interesse voor deelname doorgeven via het mailadres school-event@nvs-straling.nl.