School Event

De doelstelling van het School Event is om de scholieren kennis te laten maken met diverse aspecten van ioniserende en niet-ioniserende straling en welke consequenties die hebben om mensen te bescherming tegen de mogelijke negatieve effecten als gevolg van blootstelling aan (niet-)ioniserende straling. Dit proberen we te bereiken door middel van het aanbieden van een inspirerende, interactieve uitleg over het onderwerp stralingsbescherming in combinatie met aansprekende, praktijkvoorbeelden en kleine praktijkopstellingen.

Het idee en de inspiratie voor dit evenement is ontstaan na een gesprek en ervaringen met onze Britse collega’s van de Society of Radiological Protection. Om een indruk te krijgen van het evenement zoals ons dat voor ogen staat geeft de career day video op de website van Jet-Net een goede impressie.

Logo IRPA2018Het School Event is gepland tijdens het 5de Europese IRPA congres en zal plaats vinden op woensdagmiddag 6 juni 2018 in het World Forum te Den Haag.

Tijdens deze middag zullen de scholieren in groepen verdeeld worden. Een gedeelte zal op luchtige, maar goed onderbouwde wijze kennismaken met de theorie achter enkele aspecten van de stralingsbescherming, terwijl de andere groepen zich vermaken bij de praktijkopstellingen, proeven en poster/filmmateriaal. De scholieren zullen naar verwachting ongeveer 10 minuten bezig zijn per praktijkopstelling, waarna er gerouleerd wordt. Ook krijgen de bezoekers een “vrij deel” waar ze naar eigen inzicht en interesse nog een aantal opstellingen kunnen bezoeken. Naast de ioniserende straling zal er in samenwerking met de afdeling NIS van de NVS ook aandacht zijn voor de niet-ioniserende straling.

Deelname is gratis.

Hoe ziet de middag eruit:
12:45 uur - Ontvangst
13:30 uur - Straling Show
14:40 uur - Ronde 1 praktijkopstellingen
15:50 uur - Ronde 2 praktijkopstellingen
17:00 uur - Afsluiting
(Er wordt gewerkt met subgroepen, de volgorde van de straling show en praktijkopstellingen kan variëren).

Locatie: World Forum, Churchillplein 10, 2517 JW Den Haag
Routebeschrijving: https://worldforum.nl/nl/routeenbereikbaarheid