Herregistratie

Voor de herregistratie als stralingsbeschermingsdeskundige moet je aan kunnen tonen dat je in de afgelopen vijf jaar voldoende activiteiten hebt uitgevoerd om de benodigde kennis te behouden. De stralingsbeschermingsdeskundige heeft daarvoor zelf de verplichting om de benodigde informatie voor een verzoek tot herregistratie te verzamelen en op tijd in te dienen bij de ANVS. Om te helpen deze informatie overzichtelijk vast te leggen, stelt de NVS (via deze link) een document beschikbaar wat hiervoor behulpzaam kan zijn. Dit document mag meegestuurd worden bij de aanvraag voor herregistratie.