• Nederlandse Vereniging
  voor
  Stralingshygiëne
 • Sinds 1960
  Opgericht om de wetenschappelijke
  bestudering van de bescherming van
  mensen, dieren, planten en goederen
  tegen straling te bevorderen.
 • Stralingsdeskundigen
  Fysici
  Chemici
  Biologen
  Medisch specialisten
  Paramedici
  Technici
  Veiligheidskundigen

Welkom

NvsDe Nederlandse Vereniging voor Stralingshygiëne (NVS) is op 4 februari 1960 opgericht om de wetenschappelijke bestudering van de bescherming van mensen, dieren, planten en goederen tegen straling te bevorderen.

De NVS stelt zich bovendien tot doel de toepassing van de verworven kennis en inzichten over stralingshygiëne in de praktijk te bevorderen.

Stralingshygiëne (ook wel aangeduid als Stralingsbescherming of Health Physics) is een sterk interdisciplinair vakgebied. Naast stralingsdeskundigen pur sang bevinden zich onder de leden van de NVS fysici, chemici, biologen, medisch specialisten, paramedici, technici en veiligheidskundigen.

De activiteiten van de NVS zijn gericht op het samenbrengen van Nederlandse deskundigen die werken op het gebied van stralingshygiëne of nauw verwante gebieden. De vereniging staat ook open voor buitenlandse deskundigen.

Wat is straling?

Straling is energieoverdracht zonder dat er sprake is van direct contact. Op basis van energiegehalte en risico wordt straling onderverdeeld in: ioniserende straling zoals röntgen-/gammastraling en deeltjesstraling en niet-ioniserende straling zoals warmte, licht, micro-, radar- en radiogolven.

Lees meer

Agenda

7e NCS lustrumsymposium

Op 27 oktober 2017 zal de NCS haar 7e lustrum vieren met een symposium in het Planetarium in Amsterdam. Het onderwerp van dit symposium is Protonentherapie.

NVS Najaarssymposium 2017

Het Najaarssymposium wordt dit jaar gehouden op vrijdag 10 november 2017, in het NBC te Nieuwegein. Het thema van de dag betreft “Besluit basisveiligheidsnormen stralingsbescherming”. Het symposium wordt voorafgegaan door een algemene ledenvergadering.

Bij- en nascholing 'Biologie en straling'

De bij- en nascholing vindt plaats op 17 november 2017. Naast een puntige opfrissing van de biologische effecten van ioniserende straling wordt dieper ingegaan op enkele onderwerpen waar de laatste jaren duidelijk voortuitgang is geboekt.

NVS Voorjaarssymposium 2018

Het Voorjaarssymposium wordt dit jaar gehouden op vrijdag 9 maart 2018, in het NBC te Nieuwegein. Het thema van de dag betreft “Wat met calamiteiten”. Het symposium wordt voorafgegaan door een algemene ledenvergadering.

Laatste nieuws

NVKF lustrumsymposium

In 2018 bestaat de Nederlandse Vereniging voor Klinische Fysica 45 jaar. Daarmee wordt het negende lustrum bereikt, en dit zal groots gevierd worden met een 2-daags congres en wel op 4 en 5 oktober 2018.

Draft Report for Consultation

The draft ICRP report Ethical Foundations of the System of Radiological Protection is now available for public consultation. We welcome comments from individuals and organisations. The draft document can be downloaded from the ICRP website.

Stukken ALV van 24 maart zijn beschikbaar

Op het ledengedeelte zijn de stukken te vinden van de ALV van 24 maart 2017.

Public stakeholder consultation on the Euratom Research and Training Programme

The European Commission has launched a public stakeholder consultation which will feed into the interim evaluation of the Euratom Research and Training Programme 2014-2018. This interim evaluation will help improve the functioning of the Euratom Programme, and will also be an important element in preparations of the extension of the Euratom Programme for 2019-2020.