• Nederlandse Vereniging
  voor
  Stralingshygiëne
 • Sinds 1960
  Opgericht om de wetenschappelijke
  bestudering van de bescherming van
  mensen, dieren, planten en goederen
  tegen straling te bevorderen.
 • Stralingsdeskundigen
  Fysici
  Chemici
  Biologen
  Medisch specialisten
  Paramedici
  Technici
  Veiligheidskundigen

Welkom

NvsDe Nederlandse Vereniging voor Stralingshygiëne (NVS) is op 4 februari 1960 opgericht om de wetenschappelijke bestudering van de bescherming van mensen, dieren, planten en goederen tegen straling te bevorderen.

De NVS stelt zich bovendien tot doel de toepassing van de verworven kennis en inzichten over stralingshygiëne in de praktijk te bevorderen.

Stralingshygiëne (ook wel aangeduid als Stralingsbescherming of Health Physics) is een sterk interdisciplinair vakgebied. Naast stralingsdeskundigen pur sang bevinden zich onder de leden van de NVS fysici, chemici, biologen, medisch specialisten, paramedici, technici en veiligheidskundigen.

De activiteiten van de NVS zijn gericht op het samenbrengen van Nederlandse deskundigen die werken op het gebied van stralingshygiëne of nauw verwante gebieden. De vereniging staat ook open voor buitenlandse deskundigen.

School Event

Tijdens IRPA 2018 werd door de NVS het eerste School Event straling georganiseerd. De doelstelling van het event was om de scholieren kennis te laten maken met diverse aspecten van ioniserende en niet-ioniserende straling. Ongeveer 150 enthousiaste scholieren hebben genoten van een inspirerende, interactieve uitleg over stralingsbescherming in combinatie met aansprekende praktijkvoorbeelden en kleine praktijkopstellingen. De organisatie is na deze zeer positieve ervaring de tweede sessie bij het RIVM in Bilthoven aan het vormgeven. De inschrijving voor het tweede school event is geopend, scholen kunnen zich vanaf nu inschrijven.

Lees meer

Agenda

Nascholing Toezichthouders Stralingsbescherming

Nascholing Toezichthouders Stralingsbescherming.

TMS medische toepassingen

TMS medische toepassingen (in samenwerking met Fontys)

Nascholing stralingsbescherming: Risico-Inventarisatie en Evaluatie

Nascholing stralingsbescherming: Risico-Inventarisatie en Evaluatie

Surveillance of Radioactivity in the Environment

De Belgische Vereniging voor Stralingsbescherming (ABR/BVS) heeft het genoegen u uit te nodigen voor haar wetenschappelijke vergadering met als thema ‘Surveillance of Radioactivity in the Environment’. Deze vergadering vindt plaats op vrijdag 13 maart 2020.

Laatste nieuws

Ter consultatie: Radiation Detriment Calculation Methodology

De draftversie van ICRP-publicatie Radiation Detriment Calculation Methodology is beschikbaar voor publieke consulatie.

EMV risico’s

Vorig jaar heeft het RIVM een praktische gids ontwikkeld over risico's van elektromagnetische velden (EMV) voor medische hulpmiddelen, waaronder pacemakers en ICD’s. De gids brengt informatie bij elkaar die tot nu toe in beperktere of versnipperde vorm beschikbaar was. De focus is op relatief sterke bronnen van EMV in de werkomgeving. Bronnen buiten het werk en in ziekenhuizen komen op beknoptere wijze aan bod. De belangrijkste doelgroepen voor de gids zijn werkgevers, arbeidshygiënisten en bedrijfsartsen, maar hij kan ook nuttige informatie bevatten voor de dragers van medische hulpmiddelen zelf.

ICRP mentorships

ICRP heeft een mentorprogramma opgezet om universitaire studenten, startende professionals en wetenschappers te betrekken bij ICRP-taakgroepen onder begeleiding van een ICRP-lid als mentor. Een deelnemer kan afkomstig zijn van educatieve, overheids-, particuliere of andere organisaties. Dit is een parttime vrijwillige regeling waarbij deelnemers blijven werken in hun eigen organisatie. Er zijn geen kosten aan verbonden, maar de organisatie van de deelnemer draagt alle kosten die deze mogelijkheid met zich meebrengt.

Free the Annals

Het is gelukt! Met de steun van vele internationale organisaties, verenigingen (waaronder een bescheiden bijdrage van de NVS) en particulieren  is mogelijk gemaakt dat de ICRP annalen (t/m 2017) nu vrij te downloaden zijn.