• Nederlandse Vereniging
  voor
  Stralingshygiëne
 • Sinds 1960
  Opgericht om de wetenschappelijke
  bestudering van de bescherming van
  mensen, dieren, planten en goederen
  tegen straling te bevorderen.
 • Stralingsdeskundigen
  Fysici
  Chemici
  Biologen
  Medisch specialisten
  Paramedici
  Technici
  Veiligheidskundigen

Welkom

NvsDe Nederlandse Vereniging voor Stralingshygiëne (NVS) is op 4 februari 1960 opgericht om de wetenschappelijke bestudering van de bescherming van mensen, dieren, planten en goederen tegen straling te bevorderen.

De NVS stelt zich bovendien tot doel de toepassing van de verworven kennis en inzichten over stralingshygiëne in de praktijk te bevorderen.

Stralingshygiëne (ook wel aangeduid als Stralingsbescherming of Health Physics) is een sterk interdisciplinair vakgebied. Naast stralingsdeskundigen pur sang bevinden zich onder de leden van de NVS fysici, chemici, biologen, medisch specialisten, paramedici, technici en veiligheidskundigen.

De activiteiten van de NVS zijn gericht op het samenbrengen van Nederlandse deskundigen die werken op het gebied van stralingshygiëne of nauw verwante gebieden. De vereniging staat ook open voor buitenlandse deskundigen.

COVID-19

De NVS volgt de ontwikkeling van de situatie rond COVID-19 zowel in Nederland als in de rest van de wereld nauwlettend. Ik weet zeker dat je het met me eens bent als ik zeg dat dit een ongekend moment is, dat ieder van ons raakt. De gezondheid en het welzijn van onze leden, vrijwilligers en het publiek heeft onze hoogste prioriteit. De NVS volgt de adviezen van overheid, RIVM en de WHO en komt tot de volgende strategie met betrekking tot COVID-19.

Lees meer

Agenda

Basiscursus Ioniserende Straling GEANNULEERD

Basiscursus Ioniserende Straling (in samenwerking met Fontys)

Nascholing “Actief bezig zijn met veiligheidscultuur, een praktische workshop” GEANNULEERD

Deze nascholing vindt plaats op 17 april 2020 bij het NBC te Nieuwegein.

Bij- en nascholing SBD-(A)CD: Omgaan met incidenten, ongevallen en radiologische noodsituaties

Bij- en nascholing SBD-(A)CD: Omgaan met incidenten, ongevallen en radiologische noodsituaties.

Bij- en nascholing SBD-(A)CD: Algemeen

Bij- en nascholing SBD-(A)CD: Algemeen.

Laatste nieuws

COVID-19 pandemie: innovaties

Zorginstellingen voorzien een tekort aan persoonlijke beschermingsmiddelen. Er wordt onderzoek gedaan naar de mogelijkheden om bijvoorbeeld mondkapjes meerdere malen te gebruiken. Vanuit verschillende kanalen zijn initiatieven ontwikkeld om sterilisatie met een gamma-bron te onderzoeken. Heb jij een goed idee: het Ministerie van VWS ontvangt graag suggesties uit het veld via coronabeschermingsmiddelen@minvws.nl.

COVID-19

Lessons we are learning from the COVID-19 pandemic for radiological risk communication (Webinar)

Ter consultatie: Radiation Detriment Calculation Methodology

De draftversie van ICRP-publicatie Radiation Detriment Calculation Methodology is beschikbaar voor publieke consulatie.

EMV risico’s

Vorig jaar heeft het RIVM een praktische gids ontwikkeld over risico's van elektromagnetische velden (EMV) voor medische hulpmiddelen, waaronder pacemakers en ICD’s. De gids brengt informatie bij elkaar die tot nu toe in beperktere of versnipperde vorm beschikbaar was. De focus is op relatief sterke bronnen van EMV in de werkomgeving. Bronnen buiten het werk en in ziekenhuizen komen op beknoptere wijze aan bod. De belangrijkste doelgroepen voor de gids zijn werkgevers, arbeidshygiënisten en bedrijfsartsen, maar hij kan ook nuttige informatie bevatten voor de dragers van medische hulpmiddelen zelf.