• Nederlandse Vereniging
  voor
  Stralingshygiëne
 • Sinds 1960
  Opgericht om de wetenschappelijke
  bestudering van de bescherming van
  mensen, dieren, planten en goederen
  tegen straling te bevorderen.
 • Stralingsdeskundigen
  Fysici
  Chemici
  Biologen
  Medisch specialisten
  Paramedici
  Technici
  Veiligheidskundigen

Welkom

NvsDe Nederlandse Vereniging voor Stralingshygiëne (NVS) is op 4 februari 1960 opgericht om de wetenschappelijke bestudering van de bescherming van mensen, dieren, planten en goederen tegen straling te bevorderen.

De NVS stelt zich bovendien tot doel de toepassing van de verworven kennis en inzichten over stralingshygiëne in de praktijk te bevorderen.

Stralingshygiëne (ook wel aangeduid als Stralingsbescherming of Health Physics) is een sterk interdisciplinair vakgebied. Naast stralingsdeskundigen pur sang bevinden zich onder de leden van de NVS fysici, chemici, biologen, medisch specialisten, paramedici, technici en veiligheidskundigen.

De activiteiten van de NVS zijn gericht op het samenbrengen van Nederlandse deskundigen die werken op het gebied van stralingshygiëne of nauw verwante gebieden. De vereniging staat ook open voor buitenlandse deskundigen.

School Event

Tijdens IRPA 2018 werd door de NVS het eerste School Event straling georganiseerd. De doelstelling van het event was om de scholieren kennis te laten maken met diverse aspecten van ioniserende en niet-ioniserende straling. Ook werd gekeken naar wat er nodig is om mensen te beschermen tegen de mogelijke negatieve effecten als gevolg van blootstelling aan (niet-)ioniserende straling. Ongeveer 150 enthousiaste scholieren hebben genoten van een inspirerende, interactieve uitleg over stralingsbescherming in combinatie met aansprekende praktijkvoorbeelden en kleine praktijkopstellingen.

Lees meer

Agenda

Middagsymposium NVS-IS 'Noodplannen'

Ook dit jaar organiseren we weer traditiegetrouw een NVS-IS middag. Dit middagsymposium draagt als thema "Noodplannen" en zal plaatsvinden op maandag 1 oktober 2018.

NVKF lustrumsymposium

In 2018 bestaat de Nederlandse Vereniging voor Klinische Fysica 45 jaar. Daarmee wordt het negende lustrum bereikt, en dit zal groots gevierd worden met een 2-daags congres en wel op 4 en 5 oktober 2018.

Stralingsdetectie

De landelijke bij- en nascholing vindt plaats op 31 oktober 2018 en is een samenwerking tussen de NVS en de Radboudumc Health Academy.

NVS Najaarssymposium 'Bijzondere dosimetrie'

Het Najaarssymposium wordt dit jaar gehouden op vrijdag 16 november 2018, in het NBC te Nieuwegein. Het thema van de dag betreft “Bijzondere dosimetrie”. Het symposium wordt voorafgegaan door een algemene ledenvergadering.

Laatste nieuws

NVS Young Generation Network

Tijdens IRPA 2018 vond ook de lancering van het IRPA Young Generation Network plaats. Afvaardigingen uit verschillende geassocieerde verenigingen (zoals Frankrijk, UK, Oostenrijk en Italië) maken onderdeel uit van het IRPA YGN om gezamenlijk aandacht te besteden aan de startende professional in de ruimste zin van het woord. Het School Event is een mooi voorbeeld van het eerste NVS-initiatief.

Een succesvol IRPA 2018 congres in Den Haag

Op 4 juni 2018 was het dan zo ver: IRPA 2018 in Den Haag. Na een lange voorbereidingsperiode waarbij getracht is alle facetten die van belang zijn voor een evenement van die omvang in kaart te brengen, te plannen en tot in de puntjes uit te werken, kwam nu het moment van loslaten. Niet voor A-solution natuurlijk, zij hebben een volle week het hele evenement strak geregisseerd. De organisatie moest nu echter zien of al het plannen tot het gehoopte resultaat zou leiden en kon op vrijdagavond vaststellen dat het zeker het geval was.

1ste ENA WORKSHOP en 9de EANNORM WORKSHOP 19 - 22 november 2018 in Katowice, Polen

De European NORM Association (ENA) is recentelijk opgericht en wordt gevormd door het samengaan van de Europese NORM netwerken EANNORM en EU NORM. Ook het NORM4Building consortium is opgegaan in ENA.

The Use of Effective Dose as a Radiological Protection Quantity

ICRP heeft een voorlopige versie van het bovenstaande rapport over het gebruik van de effectieve dosis als stralingsbeschermingsgrootheid gepubliceerd