• Nederlandse Vereniging
  voor
  Stralingshygiëne
 • Sinds 1960
  Opgericht om de wetenschappelijke
  bestudering van de bescherming van
  mensen, dieren, planten en goederen
  tegen straling te bevorderen.
 • Stralingsdeskundigen
  Fysici
  Chemici
  Biologen
  Medisch specialisten
  Paramedici
  Technici
  Veiligheidskundigen

Welkom

NvsDe Nederlandse Vereniging voor Stralingshygiëne (NVS) is op 4 februari 1960 opgericht om de wetenschappelijke bestudering van de bescherming van mensen, dieren, planten en goederen tegen straling te bevorderen.

De NVS stelt zich bovendien tot doel de toepassing van de verworven kennis en inzichten over stralingshygiëne in de praktijk te bevorderen.

Stralingshygiëne (ook wel aangeduid als Stralingsbescherming of Health Physics) is een sterk interdisciplinair vakgebied. Naast stralingsdeskundigen pur sang bevinden zich onder de leden van de NVS fysici, chemici, biologen, medisch specialisten, paramedici, technici en veiligheidskundigen.

De activiteiten van de NVS zijn gericht op het samenbrengen van Nederlandse deskundigen die werken op het gebied van stralingshygiëne of nauw verwante gebieden. De vereniging staat ook open voor buitenlandse deskundigen.

School Event

Tijdens IRPA 2018 werd door de NVS het eerste School Event straling georganiseerd. De doelstelling van het event was om de scholieren kennis te laten maken met diverse aspecten van ioniserende en niet-ioniserende straling. Ongeveer 150 enthousiaste scholieren hebben genoten van een inspirerende, interactieve uitleg over stralingsbescherming in combinatie met aansprekende praktijkvoorbeelden en kleine praktijkopstellingen. De organisatie is na deze zeer positieve ervaring de tweede sessie bij het RIVM in Bilthoven aan het vormgeven. De inschrijving voor het tweede school event is geopend, scholen kunnen zich vanaf nu inschrijven.

Lees meer

Agenda

Nascholing stalingsbescherming: ‘veiligheidscultuur en gedrag’

Nascholing stalingsbescherming: ‘veiligheidscultuur en gedrag’ van Philips Innovation Services – Environment, Health & Safety.

Nascholing Stralingsbeschermingsdeskundigen

Nascholing Stralingsbeschermingsdeskundigen (Rijksuniversiteit Groningen).

Nascholing Stralingshygiëne voor Medisch Specialisten (LUMC)

Nascholing Stralingshygiëne voor Medisch Specialisten

Opfriscursus Coördinerend Stralingsbeschermingsdeskundigen

Opfriscursus Coördinerend Stralingsbeschermingsdeskundigen.

Laatste nieuws

Handreiking Beveiliging Radioactieve Stoffen (BRAS)

Op verzoek van de ANVS is aan de afdeling Grote Vergunninghouders een concept-handreiking beveiliging radioactieve stoffen (BRAS) ter consultatie voorgelegd. Het nadrukkelijke verzoek hierbij was om de handreiking ook voor te leggen aan de beveiligingsverantwoordelijke (indien van toepassing.

Herregistratie stralingsbeschermingsdeskundigen

Op 1 januari 2015 werd de wettelijke registratie van stralingsbeschermingsdeskundigen in Nederland ingevoerd, met een verplichte herregistratie na vijf jaar. Dat betekent dat een groot aantal van de stralingsbeschermingsdeskundigen in Nederland zich voor 1 januari 2020 opnieuw moet registreren. De deadline voor het indienen van de aanvraag, voor hen die zich per 1 januari moeten herregistreren, is 6 november 2019! Het wordt aangeraden om zo snel als dat mogelijk is de aanvraag voor herregistratie bij de ANVS in te dienen. Op de website van de ANVS is de handreiking (her)registratie stralingsbeschermingsdeskundigen gepubliceerd.

Nascholing RIAS

De inspectie SZW heeft tijdens haar ronde nucleaire geneeskunde in 2018 en radiologie in het voorjaar van 2019 geconstateerd dat veel instellingen hun risicoanalyses niet conform Bijlage A van de ‘Regeling stralingsbescherming beroepsmatige blootstelling 2018' hebben opgesteld. De inspectie vindt dit een noodzakelijke voorwaarde.

15de IRPA-congres, Seoul 2020

Het is nu mogelijk om abstracts in te dienen voor het 15e IRPA-congres in Seoul.