• Nederlandse Vereniging
  voor
  Stralingshygiëne
 • Sinds 1960
  Opgericht om de wetenschappelijke
  bestudering van de bescherming van
  mensen, dieren, planten en goederen
  tegen straling te bevorderen.
 • Stralingsdeskundigen
  Fysici
  Chemici
  Biologen
  Medisch specialisten
  Paramedici
  Technici
  Veiligheidskundigen

Welkom

NvsDe Nederlandse Vereniging voor Stralingshygiëne (NVS) is op 4 februari 1960 opgericht om de wetenschappelijke bestudering van de bescherming van mensen, dieren, planten en goederen tegen straling te bevorderen.

De NVS stelt zich bovendien tot doel de toepassing van de verworven kennis en inzichten over stralingshygiëne in de praktijk te bevorderen.

Stralingshygiëne (ook wel aangeduid als Stralingsbescherming of Health Physics) is een sterk interdisciplinair vakgebied. Naast stralingsdeskundigen pur sang bevinden zich onder de leden van de NVS fysici, chemici, biologen, medisch specialisten, paramedici, technici en veiligheidskundigen.

De activiteiten van de NVS zijn gericht op het samenbrengen van Nederlandse deskundigen die werken op het gebied van stralingshygiëne of nauw verwante gebieden. De vereniging staat ook open voor buitenlandse deskundigen.

School Event

Tijdens IRPA 2018 werd door de NVS het eerste School Event straling georganiseerd. De doelstelling van het event was om de scholieren kennis te laten maken met diverse aspecten van ioniserende en niet-ioniserende straling. Ongeveer 150 enthousiaste scholieren hebben genoten van een inspirerende, interactieve uitleg over stralingsbescherming in combinatie met aansprekende praktijkvoorbeelden en kleine praktijkopstellingen. De organisatie is na deze zeer positieve ervaring de tweede sessie in de regio Utrecht aan het vormgeven.

Lees meer

Agenda

Opfriscursus (A)CD 4, 16 en 18 juli

Opfriscursus voor (algemeen) coördinerend stralingsdeskundigen; 4, 16 en 18 juli 2019.

Nascholing Communicatie

Nascholing Communicatie

Nascholing GV: De actieve mens.

Deze nascholing vindt plaats op 3 oktober 2019 bij A Solution te Utrecht.

Laatste nieuws

15de IRPA-congres, Seoul 2020

Het is nu mogelijk om abstracts in te dienen voor het 15e IRPA-congres in Seoul.

Win de Joh Atenbeurs voor IRPA15 in Seoul

NVS stelt de Joh Atenbeurs beschikbaar voor beginnende stralingsdeskundigen die willen deelnemen aan een IRPA-congres. IRPA-congressen zijn dè plek om je wetenschappelijk of toegepast werk te presenteren aan vakgenoten. Voor deelname aan IRPA 15 in Seoul, Korea worden door NVS 2 beurzen van 1500 euro uitgereikt.

Fukushima

Het Japanse ministerie van Milieu heeft online informatie beschikbaar gemaakt over (de gezondheidseffecten van) ioniserende straling en het incident met de kernreactoren op TEPCO's Fukushima Daiichi site. Een groot aantal onderwerpen wordt behandeld en alle informatie is als download beschikbaar.

Consultatie aanpassingen ANVS-verordening basisveiligheidsnormen stralingsbescherming

Op 6 februari 2018 werd de veranderde regelgeving stralingsbescherming van kracht. Praktische en technische uitwerking van de regelgeving is beschreven in onderliggende regelgeving, waaronder de ANVS-verordening. Deze is nu op een aantal punten aangepast. Tot en met 2 juli is de gelegenheid gesteld om zienswijzen in te dienen bij de ANVS.