• Nederlandse Vereniging
  voor
  Stralingshygiëne
 • Sinds 1960
  Opgericht om de wetenschappelijke
  bestudering van de bescherming van
  mensen, dieren, planten en goederen
  tegen straling te bevorderen.
 • Stralingsdeskundigen
  Fysici
  Chemici
  Biologen
  Medisch specialisten
  Paramedici
  Technici
  Veiligheidskundigen

Welkom

NvsDe Nederlandse Vereniging voor Stralingshygiëne (NVS) is op 4 februari 1960 opgericht om de wetenschappelijke bestudering van de bescherming van mensen, dieren, planten en goederen tegen straling te bevorderen.

De NVS stelt zich bovendien tot doel de toepassing van de verworven kennis en inzichten over stralingshygiëne in de praktijk te bevorderen.

Stralingshygiëne (ook wel aangeduid als Stralingsbescherming of Health Physics) is een sterk interdisciplinair vakgebied. Naast stralingsdeskundigen pur sang bevinden zich onder de leden van de NVS fysici, chemici, biologen, medisch specialisten, paramedici, technici en veiligheidskundigen.

De activiteiten van de NVS zijn gericht op het samenbrengen van Nederlandse deskundigen die werken op het gebied van stralingshygiëne of nauw verwante gebieden. De vereniging staat ook open voor buitenlandse deskundigen.

School Event

Tijdens IRPA 2018 werd door de NVS het eerste School Event straling georganiseerd. De doelstelling van het event was om de scholieren kennis te laten maken met diverse aspecten van ioniserende en niet-ioniserende straling. Ongeveer 150 enthousiaste scholieren hebben genoten van een inspirerende, interactieve uitleg over stralingsbescherming in combinatie met aansprekende praktijkvoorbeelden en kleine praktijkopstellingen. De organisatie is na deze zeer positieve ervaring de tweede sessie bij het RIVM in Bilthoven aan het vormgeven. De inschrijving voor het tweede school event is geopend, scholen kunnen zich vanaf nu inschrijven.

Lees meer

Agenda

Bij- en nascholing SBD-(A)CD: Neutronen i.s.m. RID/TUD

Bij- en nascholing SBD-(A)CD: Neutronen i.s.m. RID/TUD.

Basiscursus Ioniserende Straling

Basiscursus Ioniserende Straling (in samenwerking met Fontys)

Nascholing Toezichthouders Stralingsbescherming

Nascholing Toezichthouders Stralingsbescherming.

Laatste nieuws

RIVM-onderzoek Potentiële stralingsbelasting na het overlijden van patiënten behandeld met radioactieve stoffen

Er zijn op dit moment nieuwe ontwikkelingen binnen de nucleaire geneeskunde. Er worden nieuwe behandelingen met radioactieve stoffen ontwikkeld, zoals bijvoorbeeld met lutetium-177. De Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming (ANVS) en het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) hebben door het RIVM onderzoek laten doen naar de risico's voor medewerkers, de omgeving en het milieu die kunnen optreden als een persoon die behandeld is met deze radioactieve stoffen overlijdt.

School Event 2020

Het wordt alweer spannend voor de werkgroep, voor je het weet is het 18 maart 2020. Alle partijen zijn benaderd: de sprekers, potentiële standhouders, belanghebbenden van het RIVM en scholen in de regio en iets verder. Alle radertjes draaien en nu is het aan alle vrijwilligers in de werkgroep om alles in goede banen te leiden. Flyers zijn verspreid, er is een promotiefilmpje gemaakt en in verschillende nieuwsbrieven wordt reclame gemaakt voor het School Event. De inschrijving voor de scholen sluit op 12 januari en hopelijk kunnen we dan 150-200 middelbare scholieren een super interessante dag bezorgen. Op naar 18 maart!

NORM X symposium, 2022

De afdeling NVS-IS en het NVS-bestuur organiseren samen het 10e internationale NORM-symposium “NORM X” en halen dit symposium na 25 jaar weer naar Nederland. Om dit symposium financieel onafhankelijk van de NVS uit te kunnen voeren gaat de Stichting Radiation Protection Symposium North-West Europe haar werknaam “IRPA 2018” wijzigen in “NORM X”, waarbij het zittende “IRPA 2018” bestuur haar functie begin 2020 gaat overdragen aan het nieuwe “NORM X” bestuur.

Herregistratie stralingsbeschermingsdeskundigen

Een groot deel van de initiële registraties van de stralingsbeschermingsdeskundigen verloopt op 1 januari a.s. De 5-jaars registratietermijn verstrijkt dan voor de deskundigen die zich per 1-1-2015 hebben laten registreren.