Opleidingen

De NVS stelt zich tot doel de toepassing van de verworven kennis en inzichten over stralingshygiëne in de praktijk te bevorderen.

Zij bereikt dit ondermeer door:

  • het organiseren van wetenschappelijke vergaderingen; 
    (zoals de halfjaarlijkse symposia)
  • het stimuleren van de onderlinge uitwisseling van kennis tussen deskundigen die werkzaam zijn op het gebied van de stralingshygiëne; 
    (in de afdelingen en door het houden van workshops)
  • het verzorgen van studie-bijeenkomsten en nascholingscursussen;


Overzicht externe cursussen
Diverse opleidingsinstellingen verzorgen één of meerdere malen per jaar cursussen op het gebied van stralingsbescherming, varierend van niveau 5B tot niveau 2.
Zie cursusoverzicht 

Overzicht gegeven nascholingscursussen
Op de pagina van de nascholingscommissie vindt u een overzicht van de in de afgelopen jaren door de NVS georganiseerde nascholingen.
Zie nascholingscommissie 

Overzicht gehouden symposia
Op de pagina van de programmacommissie vindt u meer informatie over de wetenschappelijke symposia van de NVS.
Zie programmacommissie