Opleidingen

De NVS stelt zich tot doel de toepassing van de verworven kennis en inzichten over stralingshygiëne in de praktijk te bevorderen.

Zij bereikt dit ondermeer door:

  • het organiseren van wetenschappelijke vergaderingen; 
    (zoals de halfjaarlijkse symposia)
  • het stimuleren van de onderlinge uitwisseling van kennis tussen deskundigen die werkzaam zijn op het gebied van de stralingshygiëne; 
    (in de afdelingen en door het houden van workshops)
  • het verzorgen van studie-bijeenkomsten en nascholingscursussen;


Overzicht nascholing compact
In het overzicht ‘nascholing compact’ wordt weergegeven welke instellingen (erkend en niet erkend) bij- en nascholing verzorgen op het gebied van stralingsbescherming voor de SBD, de TMS en de medische beroepsbeoefenaar.

Overzicht gegeven nascholingscursussen
Op de pagina van de nascholingscommissie vindt u een overzicht van de in de afgelopen jaren door de NVS georganiseerde nascholingen.
Zie nascholingscommissie 

Overzicht gehouden symposia
Op de pagina van de programmacommissie vindt u meer informatie over de wetenschappelijke symposia van de NVS.
Zie programmacommissie