Publicaties

De NVS kan niet garanderen dat NVS-publicaties volledig in lijn zijn met de meest actuele wet- en regelgeving. Controleer daarom altijd of specifieke bepalingen zijn gewijzigd sinds de verschijningsdatum van de publicatie. Op het ledennet zijn verschillende publicaties te vinden. Hieronder wordt een overzicht gegeven van de soorten documenten met daarbij een beschrijving. Sommige publicaties zijn hier terug te vinden.

Nederlands Tijdschrift voor Stralingsbescherming (voorheen NVS-nieuws)
Vanaf 1976 is NVS-nieuws terug te vinden. Via de inhoudsopgave zijn eenvoudig de artikelen terug te vinden. Vanaf 2010 is NVS-nieuws overgegaan in het NTvS.
Adverteren of publiceren in het Nederlands Tijdschrift voor StralingsbeschermingKlik hier ...

NVS-nascholingen
De nascholingscommissie van de NVS verzorgt elke 1,5 jaar een nascholingsactiviteit. De documenten, samenvattingen en presentaties zijn nascholingsactiviteit terug te vinden.

NVS-symposia
De programmacommissie verzorgt twee keer per jaar een symposium. De relevante documenten per symposium zijn terug te vinden op het ledengedeelte.

NVS stukken van de algemene leden vergadering
Twee keer per jaar wordt een Algemene Leden Vergadering gehouden. De stukken zijn terug te vinden op het ledennet.