Opzeggen lidmaatschap

TOELICHTING OP OPZEGGEN LIDMAATSCHAP 

Opzegging van het lidmaatschap dient schriftelijk te geschieden (per brief of e-mail), bij het secretariaat van de NVS, voor 1 november van het lopende jaar. Het lidmaatschap eindigt dan per 31 december van dat jaar. 
Een opzegging van een lidmaatschap is alleen geldig als u van het secretariaat een bevestiging hiervan heeft ontvangen. Bovendien bent u als lid zelf verantwoordelijk voor de opzegging van het lidmaatschap. 

Voor nadere inlichtingen kunt op contact opnemen met het secretariaat van de NVS.