NVS Najaarssymposium 'Bijzondere dosimetrie'

NVS Najaarssymposium

“Bijzondere dosimetrie”

voorafgegaan door een algemene ledenvergadering

vrijdag 16 november 2018

NBC te Nieuwegein

 

Het Najaarssymposium is dit jaar vastgesteld op 16 november 2018 en draagt als thema ‘Bijzondere dosimetrie’. Op deze dag zal een scala aan meetmethoden met betrekking tot dosimetrie worden gepresenteerd.

De ochtendsessie start met een voordracht over de nationale dosimetriestandaard: de calorimeter. Aan de orde komen onder meer de gevoeligheid en onzekerheid in de metingen en het unieke karakter van de Delftse calorimeter. De volgende voordracht zal nader ingaan op de dosimetrie in complexe stralingsvelden. Een voorbeeld hiervan is de dosimetrie bij MR-geleide radiotherapie, waarbij sterke magneetvelden optreden.

Een nieuwe toepassing in de radiotherapie betreft het gebruik van protonen bij de behandeling van bepaalde tumoren. Naast de dosimetrie van protonen wordt ingegaan op de verwachte effectiviteit van deze therapie. De ochtendsessie wordt afgesloten met een voordracht over biodosimetrie, de meting van een biologische respons als maat voor de hoogte van de ontvangen stralingsdosis.

De middagsessie begint met een voordracht over radon dat zoals bekend de hoogste bijdrage levert aan de natuurlijke achtergronddosis. Momenteel zijn er belangrijke discussies gaande betreffende de hoogte van de conversiefactoren van concentratie (Bq/m3) naar effectieve dosis. De bespreking hiervan zal worden gecombineerd met een presentatie van de nieuwste gegevens betreffende een onderzoek naar radon en externe dosis op de (Nederlandse) werkplek. Neutronen­dosismetrie vindt in Nederland op beperkte schaal plaats. Ingegaan zal worden op welke combinatie van meettechnieken wordt toegepast. Daarnaast zal worden ingegaan op de toegepaste kwaliteits­controles en de resultaten vanuit vergelijkingsonderzoeken.

Bij het doorstralen van voedsel worden micro-organismen gedood, waardoor het voedsel veiliger en langer houdbaar wordt. Voorwaarde is dat op het etiket wordt vermeld dat doorstraling heeft plaatsgevonden. Bij de controle hierop worden verschillende methoden gebruikt, waarvan er enkele in de presentatie aan de orde zullen komen. Kosmische straling -deeltjes van buitenaardse oorsprong- vormt een vak apart. Een aantal eigenschappen en de effecten van deze straling wordt in de voordracht toegelicht.

Het symposium wordt afgesloten met een ‘special’; de ICRP heeft een conceptrapport gepubliceerd waarin wordt gepleit voor de afschaffing van het dosisequivalent. Ingegaan zal worden op de beweegredenen van de ICRP en de eventuele consequenties hiervan voor de praktijk van stralingsbescherming.

Locatie
Het symposium wordt gehouden in het NBC, Blokhoeve 1, 3438 LC Nieuwegein. Deze locatie is gemakkelijk te bereiken vanaf A2, A12 en A27 met een ruime (gratis) parkeergelegenheid voor de deur. Deelnemers die liever met het openbaar vervoer komen, kunnen op Utrecht Centraal de sneltram richting Nieuwegein nemen. Deze vertrekt iedere 7 min. en heeft een halte voor het congrescentrum. Reistijd ca. 15 min.

Tentoonstelling
Tijdens het symposium zullen verschillende bedrijven hun producten presenteren. Ook kunt u bij hen terecht voor uw specifieke vragen of wensen.

 

Programma

08.30 uur Start inschrijving en ontvangst
09.15 uur Aanvang Algemene ledenvergadering
10.00 - 10.30 uur Calorimetrie
Leon de Prez (VSL, Delft)
10.30 - 11.00 uur Dosimetrie bij radiotherapie
Jacco de Pooter (VSL, Delft)
11.00 - 11.30 uur Koffie/theepauze
11.30 - 12.00 uur Protonendosimetrie
Marjan Dwarswaard (HollandPTC, Delft)
12.00 - 12.30 uur Biodosimetrie
Dik van Gent (Erasmus MC, Rotterdam)
12.30 - 13.45 uur Lunch
13.45 - 14.30 uur Radon en dosistempo op de werkplek
Pauline Goemans (RIVM, Bilthoven)
14.30 - 15.00 uur Neutronendosimetrie
Tom Grimbergen (NRG, Arnhem)
15.00 - 15.30 uur Koffie/theepauze
15.30 - 16.00 uur Controle op voedseldoorstraling
Siebren van Tuinen (WUR, Wageningen)
16.00 - 16.30 uur Effecten van kosmische straling
Ad van den Berg (RUG/KVI-CART, Groningen)
16.30 - 17.00 uur ICRP-draft: The use of effective dose as a radiological protection quantity
Harry Slaper (RIVM, Bilthoven)
17.00 uur Afsluiting symposium en borrel


Accreditatie 
Reeds toegekend door ADAP (MMB'ers): 5 punten
Nog in aanvraag: NVNG en NVKF

Registratiepunten
NVS Najaarssymposium 5 punten voor deelnemers die het certificaat uitgereikt krijgen.

Voorwaarden uitreiking certificaat van deelname (welke nodig is om de PE punten te kunnen verkrijgen):
- U dient de presentielijst te ondertekenen bij vertrek;
- U dient 90% van dit symposium aanwezig te zijn.
Het certificaat zal achteraf per e-mail toegestuurd worden. 

Inschrijfgelden bij aanmelding voor 22 oktober 2018:

NVS lid:

Geen NVS lid:

€ 45,00

€ 90,00

Inschrijfgelden bij aanmelding vanaf 22 oktober 2018:

NVS lid:

Geen NVS lid:

€ 65,00

€ 110,00

Bij betaling op factuur worden er €15,00 administratiekosten in rekening gebracht.

Annuleringsvoorwaarden:

  • Annuleren kan alleen per e-mail. Als annuleringsdatum geldt de datum van ontvangst van de e-mail.
  • Bij annulering tot 2 weken voor aanvang van het symposium is € 25,00 administratiekosten verschuldigd.
  • Bij annulering binnen 2 weken voor aanvang van het symposium is annuleren niet meer mogelijk en is het volledige inschrijfgeld verschuldigd.
  • Bij een dubbele inschrijving zal bij creditering € 15,00 administratiekosten in rekening gebracht worden.

LET OP!
Als NVS lid moet u eerst INLOGGEN om in te schrijven. 

Locatie

NBC,
Blokhoeve 1,
3438 LC Nieuwegein


  Inschrijven