Afdeling Grote Vergunninghouders

De doelen van de afdeling GV zijn:

  • het bevorderen van de toepassing van stralingshygiënische kennis en inzichten in de praktijk van de stralingsdeskundige werkzaam bij een grote vergunninghouder,
  • het op peil houden en bevorderen van de kwaliteit van de stralingshygiënische kennis binnen een grote vergunninghouder. 


De afdeling GV wil dit bereiken door:

  • het organiseren van vergaderingen,
  • het (via of namens het bestuur van de NVS) onderhouden van contacten met de overheid, zowel in nationaal als internationaal verband,
  • het voorbereiden van publicaties, richtlijnen, handleidingen en notities.

Waarschuwingssignalering