Afdeling Bedrijfs-Gezondheidszorg (BGZ)

De doelen van de afdeling BGZ zijn:

  •  het bevorderen van de stralingshygiëne op Bgzbedrijfsgezondheidskundig gebied,
  • het bevorderen van de deskundigheid van erkend geneeskundigen ex-Kernenergiewet ten aanzien van bedrijfsgeneeskundige aspecten bij toepassing van ioniserende straling.

 

De afdeling BGZ wil dit bereiken door:
  • het organiseren van vergaderingen als bedoeld in artikel 23.1 van het huishoudelijk reglement,
  • het, via het bestuur van de NVS onderhouden van contacten met de Nederlandse Vereniging voor Arbeids- en Bedrijfsgeneeskunde (N.V.A.B.), 
  • het voorbereiden van publicaties, richtlijnen en handleidingen.