Handreiking Beveiliging Radioactieve Stoffen (BRAS)

Op verzoek van de ANVS is aan de afdeling Grote Vergunninghouders een concept-handreiking beveiliging radioactieve stoffen (BRAS) ter consultatie voorgelegd. Het nadrukkelijke verzoek hierbij was om de handreiking ook voor te leggen aan de beveiligingsverantwoordelijke (indien van toepassing.

De concept-handreiking is een update van de reeds bestaande handreiking BRAS. Een update bleek onder andere nodig in verband met de invoering van de ANVS-verordening op 6 feb 2018. De verzamelde feedback is gedeeld met de ANVS. De handreiking heeft en krijgt geen wettelijke status maar is enkel bedoeld als ondersteunend document.