NVKF enquête

De Nederlandse Verenging voor Klinische Fysica (NVKF) verzocht NVS om middels een vragenlijst input te geven voor de verdere ontwikkeling van het kwaliteitsbeleid van de NVKF. Het bestuur heeft de enquête doorgezet naar enkele leden die werkzaam zijn in de medische sector. De ontvangen reacties werden door het bestuur samengevoegd en geanonimiseerd geretourneerd naar de NVKF.