(A)CD her-registratie

Het NVS-bestuur wil u er graag op wijzen dat u met uw lidmaatschap punten verzamelt voor uw her-registratie als stralingsbeschermingsdeskundige (CD en ACD). Gebruik uw

 contributiefactuur hiervoor als bewijsstuk. Via de ANVS website vindt u uitleg over de her-registratie: https://www.autoriteitnvs.nl/aanvragen-en-melden/registreren-en-erkennen/register/registratie-van-deskundigen