The Use of Effective Dose as a Radiological Protection Quantity

ICRP heeft een voorlopige versie van het bovenstaande rapport over het gebruik van de effectieve dosis als stralingsbeschermingsgrootheid gepubliceerd

op de website http://www.icrp.org/page.asp?id=382 ten behoeve van publieke consultatie.

Het rapport probeert onder andere kaders aan te brengen voor het gebruik van effectieve dosis als risico indicator, wanneer is dit wel en wanneer is dit niet zinvol. Daarnaast wordt voorgesteld om het gebruik van equivalente dosis als stralingsbeschermingsgrootheid te staken. IRPA wil, als de internationale stem van de stralingsbescherming, ICRP graag van feedback voorzien. Ten behoeve daarvan is alle geassocieerde verenigingen gevraagd om input te verzamelen. De NVS wil u dan ook vragen om uw feedback op dit rapport voor 1 juli 2018 in te dienen via info@nvs-straling.nl.

Documenten

Titel Auteur Type
IRPA request ICRP consultation Effective Dose IRPA pdf Download