Voorjaarssymposium calamiteiten

Op vrijdag 9 maart 2018 organiseert de NVS het Voorjaarssymposium. Het symposium heeft als thema meegekregen ‘Wat met calamiteiten’. In het symposium zullen diverse onderwerpen de revue passeren waaronder het Nationaal crisisplan stralingsincidenten, noodplan van een ziekenhuis en de rollen van de dienstdoend ambtenaar, de voorzitter van de veiligheidsregio en het crisis expert team. Daarnaast zal EPZ een bijdrage leveren met betrekking tot de voorbereidingen van de centrale op een mogelijk incident en zal worden besloten met een verslag van een bezoek aan Fukushima.  Het belooft een interessante en afwisselende dag te worden met als leermoment waar je als (algemeen) coördinerend deskundige bij een stralingsincident mee te maken kan krijgen c.q. je dient voor te bereiden. Een uitnodiging voor het symposium is  u inmiddels  toegezonden met daarbij het volledige programma. Kijk voor meer informatie  op de NVS site: https://www.nvs-straling.nl/agenda/2018/03/nvs-voorjaarssymposium-2018