Nascholing Transport van radioactieve stoffen (VOL)

 

Over de nascholing

Op 4 april aanstaande organiseert de NVS opnieuw een nascholing over het vervoeren van gevaarlijke stoffen binnen en buiten 'de inrichting'. Deze nascholing is inmiddels vol qua aantal deelnemers. 

 

 

 

Inhoud

 • Intro ADR algemeen
  • Wat, hoe, systematiek, benoemde rollen en taken/verantwoordelijkheden
  • Vervoersmodi (land/water/spoor/lucht)
  • Eisen transportmiddel
  • Transportdocumenten
 • ADR klasse 7 specifiek
  • Zelfde punten als ADR algemeen, maar dan voor klasse 7 uitgediept
  • Verpakkingen (certificatie)
  • Split splijtstof, radioactieve stof, radioactieve stof geneesmiddel
  • Split vervoer in NL, naar de EU of naar de rest van de wereld
 • Veiligheidsadviseur ADR
  • Taken, eisen
 • Meldingen en vergunningen
  • Wat en waarom, bij wie, termijnen, algemene meldingen
 • Ketenorganisatie (transport) incidenten
  • Hulpverleners (brandweer, politie, defensie)
  • ANVS/RIVM/Defensie/Waakvlam organisatie
  • Lokale overheden (burgemeesters etc.)
 • Overzicht en samenvatting NL
  • wet- en regelgeving, verdeling over ministeries en ZBO’s

Kosten

 • NVS-leden: € 185,-
 • Niet NVS-leden: € 260,-

Er worden € 15,- administratiekosten in rekening gebracht indien er wordt gekozen voor betaling op factuur i.p.v. via iDeal. 

 

Programma

09.00 - 09.15 uur Ontvangst met thee & koffie
09.15 - 09.20 uur Opening
Heleen van Elsäcker - Degenaar
09.20 - 10.05 uur ADR algemeen: wat is het, inbedding regelgeving EU en NL, eisen in het systeem, evofendex diensten
Jan Grimbergen (Evofenedex)
10.05 - 10.35 uur Pauze
10.35 - 11.20 uur Wat wordt er vervoerd door Nederland? Wet- en regelgeving (en vergunningen en kennisgevingen), veiligheid (Safety)
Mathieu ter Morshuizen (ANVS)
11.20 - 12.05 uur Beveiliging (security), toezicht, transportongevallen en crisisbeheersing (alleen intro vanuit kader: Herman Schreurs gaat de diepte in), casussen (toepassen wat we hebben geleerd)
Mathieu ter Morshuizen (ANVS)
12.05 - 13.05 uur Lunch
13.05 - 13.50 uur Special Klasse 7 IATA, stationsverklaring, douane agent, shipper, verpakker, erkenning/diplomering, diensten i4safety & Casus
Gilbert de Chauvigny de Blot (i4Safety)
13.50 - 14.35 uur Special Klasse 7 ‘RA afval’, vergunningen, meldingen, overdracht vergunninghouder – COVRA, standaardverpakkingen, additionele gevaren (b.v. ziekenhuis RA, asbest) & Casus
Ewoud Verhoef (COVRA)
14.35 - 15.05 uur Pauze
15.05 - 15.50 uur

Special ADR Klasse 7 ‘geneesmiddel’, extra eisen en problemen voor alle transportmodi, praktijkvoorbeeld, hindernissen & Casus
Juul Rijpkema (Curium)

15.50 - 16.35 uur Vervoer en incidentbestrijding, weginspecteurs, hulpverleningsregio (politie, brandweer, ambulance), ANVS (DDA), opschaling (GRIP), rol afzender/vergunninghouder (informatie), praktijkvoorbeeld & Casus
Herman Schreurs (RIVM)
16.35 - 16.50 uur Afsluiting
Heleen van Elsäcker - Degenaar
16.50 - 17.50 uur Borrel

Locatie

A Solution
Newtonlaan 51
3584 BP Utrecht