Studiemiddag De actieve mens: Inwendige en uitwendige stralingsincidenten vanuit de praktijk

Studiemiddag

De actieve mens: Inwendige en uitwendige stralingsincidenten vanuit de praktijk
Delen en leren van incidenten

 

Inhoud 

Aan het eind van deze middag weet de cursist hoe te reageren op een besmettings- en stralingsincident, welke procedures te volgen en hoe voorbereid te zijn op incidenten.

De cursist krijgt een casus en bespreekt deze binnen een groep. Vragen zoals hoe te reageren en wat de eventueel opgelopen dosis is moeten binnen een kort tijdsbestek beantwoord worden. Er dient een eerste plan van aanpak opgesteld te worden.

Het incident is een praktijkvoorbeeld/voorbeelden van een spreker. De deelnemer denkt eerst na over het incident in een groep, daarna volgt de spreker die vanuit de praktijk vertelt hoe het incident is binnengekomen, welke acties zijn ondernomen, hoe het is afgehandeld en wat de eventueel opgelopen dosissen waren. Ook worden verbeterpunten besproken.

Doelgroep: (A)CD, toezichthouders en dagelijks toezicht
Niveau:
CD, ook geschikt voor TMS

Leerdoelen:

  • Adequaat reageren op stralingsincidenten (inwendige en uitwendige besmettingen).
  • De stralingsbeschermingsdeskundige handelt een (dreigend) incident of ongewenste gebeurtenis adequaat af.

Locatie
NBC te Nieuwegein.

 

Registratiepunten / Accreditatie

Meer informatie volgt later. 

 

Voorwaarden certificaat van deelname (welke nodig is om de PE punten te kunnen verkrijgen):

  • U dient de presentielijst te ondertekenen bij binnenkomst
  • U dient 90% van deze workshop aanwezig te zijn.
    Het certificaat zal achteraf per e-mail toegestuurd worden.                                                        

 

Inschrijfgelden:

NVS lid: Geen NVS lid:
€ 90,00 € 135,00

Bij betaling op factuur worden er €15,00 administratiekosten in rekening gebracht.

Annuleringsvoorwaarden:

  • Annuleren kan alleen per e-mail. Als annuleringsdatum geldt de datum van ontvangst van de e-mail.
  • Bij annulering tot 2 weken voor aanvang van het middagsymposium is € 25,00 administratiekosten verschuldigd.
  • Bij annulering binnen 2 weken voor aanvang van het middagsymposium is annuleren niet meer mogelijk en is het volledige inschrijfgeld verschuldigd.
  • Bij een dubbele inschrijving zal bij creditering € 15,00 administratiekosten in rekening gebracht worden.

 

Programma (Concept)

Tijd Onderwerp Spreker
12.30 uur Ontvangst  
13.00 uur Algemene opening  
13.05 uur Inwendige en Uitwendige dosimetrie in een notendop Robert Westland
13.35 uur Workshop casus  
14.15 uur Incidenten uit de Industrie Hans Meijer
14.45 uur Uitwendige besmetting in de Medische sector Collarette Eggels
15.15 uur Pauze  
15.45 uur Inwendige besmetting Tjerk Kuipers
16.15 uur Het actieve lijk: problemen en oplossingen Maarten Huikeshoven
16.45 uur Afsluiting  
17.15 uur Borrel  

  Inschrijven