NVS Nascholing "Future of radiation protection"

NVS-Nascholing “Future of radiation protection”
Deadline voor aanmelding: woensdag 30 januari 2019.

De Duits-Zwitserse zustervereniging van de NVS (Fachverband fur Strahlenschutz, FS) heeft een rapport (position paper) uitgebracht waarin zij haar visie op de toekomst voor de stralingsbescherming geeft. Het FS komt in dit rapport met een 24-tal aanbevelingen en heeft de Europese zusterverenigingen uitgenodigd hun visie op deze aanbevelingen te geven. Het bestuur van de NVS is van mening dat dit rapport niet alleen bredere aandacht binnen de Nederlandse stralingsbeschermingswereld verdient, maar ook als basis voor een standpunt voor de NVS kan fungeren.

Om deze beide punten te faciliteren heeft het bestuur besloten om in samenwerking met de nascholingscommissie van de NVS een nascholingsactiviteit in de vorm van een workshop te organiseren.


Doelstelling:

Het doel van de workshop is daarom het formuleren van opmerkingen en aanbevelingen t.a.v. de position paper van het FS op grond waarvan de NVS een coherent commentaar kan samenstellen op deze paper. Daarmee formuleert de NVS haar eigen visie op de toekomst van de stralingsbescherming ter ondersteuning van het te voeren beleid door de NVS en kan het dienen als input voor overleg met overheid.


Doelgroep:

Stralingsbeschermingsdeskundigen op het niveau van algemeen coördinerend deskundigen.

Maximaal aantal deelnemers: 36

Let op: stralingsbeschermingsdeskundigen op het niveau van coördinerend deskundigen kunnen hun belangstelling kenbaar maken en worden op volgorde van binnenkomst geplaatst als er na de deadline voor inschrijving nog plaatsen over zijn.

Dit is een Engelstalige nascholing. 


Leerdoelen:

 1. De deelnemer kent de historische context waarbinnen het systeem van stralingsbescherming tot stand is gekomen.
 2. De deelnemer kent aard en omvang van natuurlijke blootstelling van de mens aan ioniserende straling in relatie tot de blootstelling aan kunstmatige bronnen.
 3. De deelnemer kan reflecteren op de implementatie van het systeem van stralingsbescherming zoals dat in Nederland en daarbuiten vorm heeft gekregen.
 4. De deelnemer kan zijn visie op ten minste enkele deelaspecten van de toekomst van de stralingsbescherming verwoorden door het geven van commentaar op de aanbevelingen van het FS.


Van de deelnemer wordt verwacht:

 1. Dat hij voorafgaand aan de workshop het rapport "Radiation protection today - success, problems and recommendations for the future" door R. Michel, B. Lorentz and R. Völkle heeft bestudeerd.
 2. Dat hij actief deelneemt aan de discussie naar aanleiding van de aanbevelingen in dit rapport en op ten minste twee aanbevelingen zijn - onderbouwde -  commentaar levert.


Locatie:

A Solution te Utrecht


Registratiepunten:

Door de ANVS wordt voor deelname aan deze nascholing/workshop naar verwachting 5 punten toegekend in het kader van kennisonderhoud door nascholing voor (algemeen) coördinerend deskundigen.


Voorwaarden certificaat van deelname:

 • U dient de presentielijst te ondertekenen bij binnenkomst
 • U dient 90% van deze workshop aanwezig te zijn.
  Het certificaat zal achteraf per e-mail toegestuurd worden.                                                        

 
Inschrijfgelden:

NVS lid: Geen NVS lid:
€ 110,00 € 155,00

Bij betaling op factuur worden er €15,00 administratiekosten in rekening gebracht.

Annuleringsvoorwaarden:

 • Annuleren kan alleen per e-mail. Als annuleringsdatum geldt de datum van ontvangst van de e-mail.
 • Bij annulering tot 2 weken voor aanvang van het middagsymposium is € 25,00 administratiekosten verschuldigd.
 • Bij annulering binnen 2 weken voor aanvang van het middagsymposium is annuleren niet meer mogelijk en is het volledige inschrijfgeld verschuldigd.
 • Bij een dubbele inschrijving zal bij creditering € 15,00 administratiekosten in rekening gebracht worden.

 

Programma

Tijd Onderwerp Spreker
09.30 uur Ontvangst  
10.15 uur Algemene opening  
10.30 uur College Prof. Dr. Rolf Michel (Fachverband Strahlenschutz)
12.00 uur Vragen  
12.20 uur Lunchpauze  
13.15 uur Uitwerking in werkgroepen  
14.45 uur Pauze  
15.15 Terugkoppeling  
16.00 Conclusies en afsluiting  

Locatie

A Solution, Newtonlaan 51, 3584 BP Utrecht


  Inschrijven