Technical Visit: SCK∙CEN

De NVS is gastheer voor het 5de Europese IRPA Congres, dat van 4 t/m 8 juni plaats vindt in Den Haag. Voor het congres programma heeft de Lokale Organisatie Commissie (LOC) een keur aan “Technical Visits” (werkbezoeken) opgezet, welke op woensdag 6 juni zullen worden afgelegd. Hoewel zich inmiddels meer dan 150 congres deelnemers zich voor deze werkbezoeken hebben ingeschreven, wil de LOC NVS leden, die niet in staat zijn het gehele congres bij te wonen, de mogelijkheid bieden om aan één van deze werkbezoeken deel te nemen. Voor het onderwerp (Fundamenteel) Onderzoek en Toepassingen zal een bezoek afgelegd worden aan het Studie Centrum Kernenergie/Centre d’Étude d’Énergie Nucléaire (SCK•CEN), in Mol België.

Het SCK•CEN is een van de grootste onderzoeksinstellingen in België en voert fundamenteel en toegepast nucleair onderzoek uit. De activiteiten van het SCK•CEN zijn gericht op drie belangrijke onderzoeksthema's: veiligheid van nucleaire installaties, het beheer van radioactief afval en de bescherming van mens en milieu tegen ioniserende straling. Naast onderzoek naar vreedzame toepassingen van radioactiviteit, levert het SCK•CEN gespecialiseerde diensten zoals consultancy en organiseert het cursussen via de SCK•CEN-academie voor nucleaire wetenschap en technologie.

Het SCK•CEN onderzoekt een breed scala aan onderwerpen allemaal ten nut van de maatschappij:

  • Stralingsbescherming: één van de hoofddoelstellingen van het SCK•CEN is om de mens en het milieu te beschermen tegen de schadelijke effecten van ioniserende straling, nu en in de toekomst. Daartoe stellen zij hun expertise beschikbaar aan overheden, de medische industrie en de industrie. Bij de ontwikkeling van nucleaire toepassingen richt het SCK•CEN zich ook op de impact van straling op mens en milieu.
  • Technologische innovatie: SCK•CEN test materialen en brandstoffen voor de huidige en toekomstige generatie kernreactoren en neemt deel aan Europese projecten gericht op ontwerp en veiligheid. Deze toekomstige installaties maken efficiënter gebruik van nucleaire brandstoffen en leveren daarmee hogere prestaties en resulteren in minder radioactief afval. Het SCK•CEN werkt actief aan het ontwerpen en bouwen van een nieuwe multifunctionele onderzoekinstallatie: MYRRHA als in multifunctionele hYbrid-onderzoeksreactor voor hightechtoepassingen. Dit zal het allereerste prototype zijn in de wereld van een kernreactor aangedreven door een deeltjesversneller.
  • Nucleaire veiligheid: het SCK•CEN speelt een belangrijke rol bij een veilige bedrijfsvoering van kerncentrales, zowel in België als in het buitenland. Het heeft uitgebreide expertise opgebouwd met betrekking tot de verouderingsprocessen van kernreactoren als een resultaat van hun onderzoek naar brandstoffen en bestraalde materialen. Ioniserende straling in een reactor kan bijvoorbeeld constructiematerialen aantasten en scheuren veroorzaken.
  • Radioactief afval en ontmanteling: er wordt in veel nucleaire toepassingen radioactief afval geproduceerd. Dit afval blijft tientallen jaren, honderden of zelfs duizenden jaren, ioniserende straling afgeven. Om mens en milieu te beschermen tegen de potentieel schadelijke effecten van deze straling, zoekt het SCK•CEN naar lange termijn beheeroplossingen voor dit afval.
  • Onderwijs en opleiding: zestig jaar onderzoek naar vreedzame toepassingen van ioniserende straling heeft het SCK•CEN in staat gesteld om een enorme hoeveelheid interne expertise en knowhow van nucleaire wetenschap en technologie op te bouwen. Dit doorgeven aan toekomstige generaties is één van hun kerntaken. Binnen het SCK•CEN beheert de Academie voor Nucleaire Wetenschappen en Technologie alle onderwijs- en opleidingsactiviteiten.

Wilt u meer kennis op doen over fundamenteel onderzoek naar en (toekomstige) toepassingen van ioniserende straling in België, dan kunt u deelnemen aan “Technical Visit 7-4T” SCK•CEN. De bus vertrekt om 08:30 uur van het World Forum (terug ±18:30 uur) naar SCK•CEN. De lunch wordt door SCK•CEN verzorgd. Afhankelijk van welke deel excursies worden gekozen worden twee (op)friscursus gegeven, waarvoor u een certificaat ontvangt.

Opfriscursus:
A/D Marian Moreels (Low Dose Effects of Ionising Radiation)
B Fernand Vermeersch (Radiation Protection Principles in 4 Generations of Nuclear Research Reactors)
C Janez Perko (Demonstration of Long-Term Safety of Radioactive Waste Disposal)

Voorwaarden: een geldig paspoort meenemen. NL rijbewijs is niet geldig!
Inschrijving: vóór 29 Mei
Deelnamekosten: € 60 (NVS leden), € 80 (niet-NVS leden)

Meer informatie over deze “Technical Visit” vind u op de website van het 5de Europese IRPA Congres en in de u eerder toegezonden digitale editie van het Nederlands Tijdschrift voor Stralingshygiëne. Gezien het huidige aantal deelnemers kunnen we niet alle vier deel excursies afleggen, maar twee moet mogelijk zijn. Graag even uw excursie voorkeur kenbaar maken aan Gert Jonkers:
A) Radiation Protection of Men and Environment,
B) History & Future: 4 Generations of Nuclear Research Reactors,
C) Research Related to Geological Disposal
D) Decontamination and internal dosimetry

Wilt u liever niet eerst naar Den Haag komen, maar direct op eigen gelegenheid naar SCK•CEN in Mol reizen, neemt u dan even contact op met Gert Jonkers.

Locatie

SCK•CEN
Boeretang 200
B-2400 Mol
België


  Inschrijven