Technical Visit: Mineralz en COVRA

De NVS is gastheer voor het 5de Europese IRPA Congres, dat van 4 t/m 8 juni plaats vindt in Den Haag. Voor het congres programma heeft de Lokale Organisatie Commissie (LOC) een keur aan “Technical Visits” (werkbezoeken) opgezet, welke op woensdag 6 juni zullen worden afgelegd. Hoewel zich inmiddels meer dan 150 congres deelnemers zich voor deze werkbezoeken hebben ingeschreven, wil de LOC NVS leden, die niet in staat zijn het gehele congres bij te wonen, de mogelijkheid bieden om aan één van deze werkbezoeken deel te nemen. Voor het onderwerp Industrie, Onderzoek en Toepassingen zal in de ochtend een bezoek afgelegd worden aan de gevaarlijke afvalstoffen deponie geëxploiteerd door Mineralz BV (voorheen van Gansewinkel) op de Maasvlakte, waarna na een busreis over de Deltawerken naar Vlissingen in de middag een bezoek wordt afgelegd aan de Central Organisatie Voor Radioactief Afval (COVRA NV).

Er zijn veel producenten van 'radioactief afval', variërend van minerale en erts verwerkende industrieën tot exploitanten van kernreactoren. Minerale grondstoffen en erts bevatten veelal lage concentraties van natuurlijk voorkomende radionucliden (NOR's). Reststoffen van minerale en erts verwerkende industrieën worden daarom ook wel aangeduide als Naturally Occurring Radioactive Material of NORM. Er moet worden voorkomen dat radioactief afval ons milieu verontreinigt. Het is dus belangrijk dat zowel NORM als radioactief afval professioneel worden verzameld, verwerkt en opgeslagen.

Voor gevaarlijke industriële reststoffen is een deponie ingericht op de Maasvlakte, een stuk land dat is teruggewonnen uit de Noordzee. Voor deze deponie worden ook stoffen met extreem lage NOR concentraties geaccepteerd. Als NORM de juiste chemische / fysische eigenschappen en textuur bezit, kan het worden hergebruikt voor stortplaatsdoeleinden. Soms kan NORM dan ook worden hergebruikt als stabilisator voor niet-stabiel afval om een stabiele stortplaats te bouwen zonder het risico van aardverschuivingen. Als NORM niet opnieuw kan worden gebruikt, kan het direct gestort worden als afval of in geval van sterk uitloging als gevaarlijk geconditioneerd gevaarlijk afval.

Niet alle reststoffen verontreinigd met NOR’s mogen worden afgevoerd naar de Maasvlakte deponie. Vooral NORM met hogere NOR-concentraties en reststoffen van de URENCO-verrijkingsfabriek in Almelo moeten worden overgedragen aan COVRA voor opslag. Daarnaast moet radioactief afval van kernreactoren, ziekenhuizen, onderzoekscentra en de industrie worden verzameld, verwerkt c.q. geconditioneerd en opgeslagen bij COVRA. Afzien van NORM, is de totale hoeveelheid radioactief afval relatief klein: minder dan duizend kubieke meter per jaar.

COVRA is het enige bedrijf in Nederland dat gekwalificeerd is voor het inzamelen, verwerken en opslaan van radioactief afval. Elk bedrijf in Nederland dat een vergunning heeft om te werken met radioactieve materialen onder de Nederlandse Kernenergiewet, is wettelijk verplicht om zijn afval aan te bieden aan COVRA. Om dit radioactief afval te kunnen behandelen, heeft COVRA nabij Vlissingen een behandelings- en opslagfaciliteit ingericht. De totale hoeveelheid radioactief afval geproduceerd in de komende honderd jaar kan gemakkelijk worden opgeslagen op de COVRA-site, die in totaal een oppervlakte van ongeveer 20 hectare bestrijkt.

Wilt u meer kennis op doen over het management van radioactieve reststoffen c.q. radioactief afval in Nederland, dan kunt u deelnemen aan “Technical Visit 3_6” Mineralz/COVRA. De bus vertrekt om 08:30 uur van het World Forum (terug ±18:30 uur) naar de Mineralz deponie op de Maasvlakte. Tijdens de middag reist u van de Maasvlakte via de Deltawerken naar COVRA in Vlissingen. Voor de lunch in de bus wordt een lunch box door de IRPA 2018 organisatie beschikbaar gesteld. Er worden eveneens twee (op)friscursus gegeven, waarvoor u een certificaat ontvangt.

Opfriscursus: Kees Oranje (NORM Reuse & Waste Disposal) Jeroen Welbergen (Radioactive Waste Management in the Netherlands)
Voorwaarden: een geldig NL ID (paspoort of NL rijbewijs) meenemen
Inschrijving: vóór 29 Mei
Deelnamekosten: € 60 (NVS leden), € 80 (niet-NVS leden)

Meer informatie over deze “Technical Visit” vind u op de website van het 5de Europese IRPA Congres en in de u eerder toegezonden digitale editie van het Nederlands Tijdschrift voor Stralingshygiëne.

Voor verdere vragen met betrekking tot deze Technical Vist kunt u contact opnemen met Gert Jonkers.

Locatie

Havennummer 8775
Mineralz Maasvlakte
Loswalweg 50
3199 LG Maasvlakte-Rotterdam
- en -
Havennummer 8601
COVRA N.V.
Spanjeweg 1
4455 TW Nieuwdorp


  Inschrijven