Technical Visit: container scanner en nucleaire detector

De NVS is gastheer voor het 5de Europese IRPA Congres, dat van 4 t/m 8 juni plaats vindt in Den Haag. Voor het congres programma heeft de Lokale Organisatie Commissie (LOC) een keur aan “Technical Visits” (werkbezoeken) opgezet, welke op woensdag 6 juni zullen worden afgelegd. Hoewel zich inmiddels meer dan 150 congres deelnemers zich voor deze werkbezoeken hebben ingeschreven, wil de LOC NVS leden, die niet in staat zijn het gehele congres bij te wonen, de mogelijkheid bieden om aan één van deze werkbezoeken deel te nemen. Voor het onderwerp Industrie en Toepassingen zal een bezoek afgelegd aan de container scanner en nucleaire detector van de Douane in de Rotterdamse Haven.

Als één van de belangrijkste havens van de Wereld is Rotterdam is een import en doorvoer/export haven van het Europese vaste land. De haven van Rotterdam is de buitengrens van de Europese Unie, die vrij toegankelijk is via EU-lidstaten na inklaring in Rotterdam. De Nederlandse douane is verantwoordelijk voor het vrijgeven van goederen, die via Rotterdam in- of uitreizen.

Miljoenen containers zijn jaarlijks gecontroleerd op smokkelwaar: smokkel of verboden goederen en belastingontduiking. Daarnaast is het zoeken naar illegale afval, wapens, nepartikelen en natuurlijk drugs. Allerlei slimme smokkeltrucs, zoals dubbele bodems, verborgen ruimte of brandstoftanks met verrassende inhoud, kunnen worden tegengegaan door een containerscan. Naast het verzamelen van invoerrechten, is opsporing van illegaal geïmporteerde of doorgevoerde goederen een van de hoofdtaken van de douane.

Op basis van een inschattingsanalyse worden douanecontroles op de lading van een container uitgevoerd. Omdat het door gebruik van containerscanners niet meer nodig is om de container te openen voor controle kunnen veel meer inspecties in een kortere tijd worden uitgevoerd.

Wilt u meer kennis op doen over de toepassing van container scanners en/of nucleaire detectoren in het havenbedrijf, dan kunt u deelnemen aan “Technical Visit 4” Customs. De bus vertrekt om 12:15 uur van het World Forum (terug ±18:30 uur) naar het douane kantoor op de Maasvlakte.

Voorwaarden: een geldig NL ID (paspoort of NL rijbewijs) meenemen
Inschrijving: vóór 22 Mei
Deelnamekosten: € 60 (NVS leden), € 80 (niet-NVS leden)

Meer informatie over deze “Technical Visit” vind u op de website van het 5de Europese IRPA Congres en in de u eerder toegezonden digitale editie van het Nederlands Tijdschrift voor Stralingshygiëne.

Voor verdere vragen met betrekking tot deze Technical Vist kunt u contact opnemen met Gert Jonkers.

Locatie

Havennummer 8686
Bosporusstraat 5
3199 LJ Maasvlakte


  Inschrijven