• Nederlandse Vereniging
  voor
  Stralingshygiëne
 • Sinds 1960
  Opgericht om de wetenschappelijke
  bestudering van de bescherming van
  mensen, dieren, planten en goederen
  tegen straling te bevorderen.
 • Stralingsdeskundigen
  Fysici
  Chemici
  Biologen
  Medisch specialisten
  Paramedici
  Technici
  Veiligheidskundigen

Welkom

NvsDe Nederlandse Vereniging voor Stralingshygiëne (NVS) is op 4 februari 1960 opgericht om de wetenschappelijke bestudering van de bescherming van mensen, dieren, planten en goederen tegen straling te bevorderen.

De NVS stelt zich bovendien tot doel de toepassing van de verworven kennis en inzichten over stralingshygiëne in de praktijk te bevorderen.

Stralingshygiëne (ook wel aangeduid als Stralingsbescherming of Health Physics) is een sterk interdisciplinair vakgebied. Naast stralingsdeskundigen pur sang bevinden zich onder de leden van de NVS fysici, chemici, biologen, medisch specialisten, paramedici, technici en veiligheidskundigen.

De activiteiten van de NVS zijn gericht op het samenbrengen van Nederlandse deskundigen die werken op het gebied van stralingshygiëne of nauw verwante gebieden. De vereniging staat ook open voor buitenlandse deskundigen.

School Event

Tijdens IRPA 2018 werd door de NVS het eerste School Event straling georganiseerd. De doelstelling van het event was om de scholieren kennis te laten maken met diverse aspecten van ioniserende en niet-ioniserende straling. Ongeveer 150 enthousiaste scholieren hebben genoten van een inspirerende, interactieve uitleg over stralingsbescherming in combinatie met aansprekende praktijkvoorbeelden en kleine praktijkopstellingen. De organisatie is na deze zeer positieve ervaring de tweede sessie in de regio Utrecht aan het vormgeven.

Lees meer

Agenda

Nascholing Stralingshygiëne voor Medisch Specialisten (LUMC)

Nascholing Stralingshygiëne voor Medisch Specialisten

Nascholing Stralingshygiëne interventieradiologen (LUMC)

Nascholing Stralingshygiëne voor interventieradiologen.

Practicum Stralingsdetectie 13 juni (Radboudumc)

Het practicum Stralingsdetectie wordt georganiseerd door Radboudumc Health Academy in samenwerking met de NVS.

Laatste nieuws

RICOMET 2019: registration and abstract submission are open!

Tijdens Ricomet 2019 zal aandacht besteed worden aan de maatschappelijke aspecten van verschillende blootstellingssituaties en gerelateerde onzekerheden in de besluitvorming. Gerelateerde - maar niet beperkt tot – onderzoeksonderwerpen zijn o.a. individuele en collectieve besluitvorming, betrokkenheid van belanghebbenden en communicatie-aspecten van blootstelling aan radon in woningen, medische toepassingen, NORM en toevallige radioactieve verontreinigingen.

Herregistratie stralingsbeschermingsdeskundigen (CD en ACD)

Veel van u zullen de komende maanden voor de eerste keer een herregistratie aanvragen bij de ANVS. Het bestuur sprak met ANVS over de werkwijze die voorgestaan wordt en hoe wij u, onze leden, kunnen ondersteunen bij de aanvraag. Een van de afspraken is recent gerealiseerd.

10 jaar Joh Atenbeurs

In 2009 startte de NVS met de toekenning van de Joh Atenbeurs voor stralingsdeskundigen. De beurs werd ingesteld om de drempel om deel te nemen aan een internationaal stralingsbeschermingscongres (IRPA) lager te maken. Dit jaar wordt de inschrijving voor beurs voor de 6e keer geopend.

Beoordelingstermijnen vergunningen

De ANVS en de NVS ontmoeten elkaar regelmatig voor het “loketoverleg”. Tijdens het overleg worden diverse onderwerpen besproken waarvan de NVS vanuit het werkveld feedback ontvangt. Een aantal vergunninghouders heeft laten weten dat niet in alle gevallen beoordelingstermijnen gehaald worden. Dit kan problemen voor organisaties opleveren. In het loketoverleg is dit onderwerp besproken en de ANVS vraagt u in deze gevallen direct terug te koppelen wanneer termijnen (dreigen te) verlopen.