• Nederlandse Vereniging
  voor
  Stralingshygiëne
 • Sinds 1960
  Opgericht om de wetenschappelijke
  bestudering van de bescherming van
  mensen, dieren, planten en goederen
  tegen straling te bevorderen.
 • Stralingsdeskundigen
  Fysici
  Chemici
  Biologen
  Medisch specialisten
  Paramedici
  Technici
  Veiligheidskundigen

Welkom

NvsDe Nederlandse Vereniging voor Stralingshygiëne (NVS) is op 4 februari 1960 opgericht om de wetenschappelijke bestudering van de bescherming van mensen, dieren, planten en goederen tegen straling te bevorderen.

De NVS stelt zich bovendien tot doel de toepassing van de verworven kennis en inzichten over stralingshygiëne in de praktijk te bevorderen.

Stralingshygiëne (ook wel aangeduid als Stralingsbescherming of Health Physics) is een sterk interdisciplinair vakgebied. Naast stralingsdeskundigen pur sang bevinden zich onder de leden van de NVS fysici, chemici, biologen, medisch specialisten, paramedici, technici en veiligheidskundigen.

De activiteiten van de NVS zijn gericht op het samenbrengen van Nederlandse deskundigen die werken op het gebied van stralingshygiëne of nauw verwante gebieden. De vereniging staat ook open voor buitenlandse deskundigen.

Wat is straling?

Straling is energieoverdracht zonder dat er sprake is van direct contact. Op basis van energiegehalte en risico wordt straling onderverdeeld in: ioniserende straling zoals röntgen-/gammastraling en deeltjesstraling en niet-ioniserende straling zoals warmte, licht, micro-, radar- en radiogolven.

Lees meer

Agenda

ERR2016

We are pleased to announce the 42nd Conference of the European Radiation Research Society, to be held at the Royal Tropical Institute in Amsterdam from Sunday the 4th to Thursday the 8th of September 2016.

Studiemiddag NVS-IS

Ook dit jaar organiseren we weer traditiegetrouw een NVS-IS middag. Deze studiemiddag draagt als titel "Industriële Bronnen van Ioniserende Straling, de dagelijkse praktijk in goede en slechte tijden". Voor de pauze al er een overzicht over de toepassingen van diverse industriële bronnen van ioniserende straling en hun stralingshygiënische aspecten gegeven worden. Na de pauze zal er worden ingegaan wat te doen in "goede" (risico communicatie) en "slechte" tijden (crisis management).

NVS Najaarssymposium

Het Najaarssymposium wordt dit jaar gehouden op vrijdag 11 november 2016. Het thema van de dag betreft radiologische metingen.

NVS Voorjaarssymposium

De programmacommissie organiseert op 24 maart 2017 het voorjaarssymposium. Zet deze datum alvast vast in uw agenda. Meer informatie volgt nog.

Laatste nieuws

IRPA Executive Council Report for the Term 2012-2016

Het primaire doel van IRPA is om een intermediair te vormen tussen diegenen die betrokken zijn bij stralingsbeschermingsactiviteiten in alle landen, zodat zij gemakkelijker met elkaar kunnen communiceren en daardoor de stralingsbescherming in vele delen van de wereld kunnen bevorderen.

NCS publication on Radiation Risks has been published

The Dutch Committee on Radiation Dosimetry (NCS) has finalised NCS report 26 entitled “Human Exposure to Ionising Radiation for Clinical and Research Purposes: Radiation Dose & Risk Estimates”

Teun van Dillen wint Young Professional Award

De NVS heeft in 2015 de Joh Atenbeurs toegekend aan Teun van Dillen om zijn onderzoek tijdens het internationale IRPA congres in Kaapstad te presenteren. Tevens is hij door de NVS voorgedragen voor de Young Professional Award.

NVS/NCS commissie “Ooglensdosis”

De NCS heeft het voornemen om in samenwerking met de NVS een subcommissie te vormen met als doel een praktische leidraad te ontwikkelen voor de vragen in het veld rond reductie van de ooglensdosis (bv. door inzet PBM’s) en de monitoring ervan (de rol van dosimetrie).