• Nederlandse Vereniging
  voor
  Stralingshygiëne
 • Sinds 1960
  Opgericht om de wetenschappelijke
  bestudering van de bescherming van
  mensen, dieren, planten en goederen
  tegen straling te bevorderen.
 • Stralingsdeskundigen
  Fysici
  Chemici
  Biologen
  Medisch specialisten
  Paramedici
  Technici
  Veiligheidskundigen

Welkom

NvsDe Nederlandse Vereniging voor Stralingshygiëne (NVS) is op 4 februari 1960 opgericht om de wetenschappelijke bestudering van de bescherming van mensen, dieren, planten en goederen tegen straling te bevorderen.

De NVS stelt zich bovendien tot doel de toepassing van de verworven kennis en inzichten over stralingshygiëne in de praktijk te bevorderen.

Stralingshygiëne (ook wel aangeduid als Stralingsbescherming of Health Physics) is een sterk interdisciplinair vakgebied. Naast stralingsdeskundigen pur sang bevinden zich onder de leden van de NVS fysici, chemici, biologen, medisch specialisten, paramedici, technici en veiligheidskundigen.

De activiteiten van de NVS zijn gericht op het samenbrengen van Nederlandse deskundigen die werken op het gebied van stralingshygiëne of nauw verwante gebieden. De vereniging staat ook open voor buitenlandse deskundigen.

Wat is straling?

Straling is energieoverdracht zonder dat er sprake is van direct contact. Op basis van energiegehalte en risico wordt straling onderverdeeld in: ioniserende straling zoals röntgen-/gammastraling en deeltjesstraling en niet-ioniserende straling zoals warmte, licht, micro-, radar- en radiogolven.

Lees meer

Agenda

Sectiemiddag Radio- en Stralenchemie

Op vrijdag 3 juni zal de Koninklijke Nederlandse Chemische Vereniging (KNCV) Sectie Radio- en Stralenchemie een sectiemiddag organiseren in Utrecht.

VSL Themadag 'Metrologie in de Stralingsbescherming'

Tijdens een gevarieerd programma delen toonaangevende sprekers uit het vakgebied van nucleaire veiligheid en stralingsbescherming hun kennis en ervaring met hun gehoor. Daarbij zal ook de noodzaak van gekalibreerde meetapparatuur voor detectie van ioniserende straling en radioactiviteit aan de orde komen, omdat ze van groot belang zijn voor mens, plant, dier en milieu.

ERR2016

We are pleased to announce the 42nd Conference of the European Radiation Research Society, to be held at the Royal Tropical Institute in Amsterdam from Sunday the 4th to Thursday the 8th of September 2016.

NVS Najaarssymposium

De programmacommissie organiseert op 11 november 2016 het najaarssymposium. Zet deze datum alvast vast in uw agenda. Meer informatie volgt nog.

Laatste nieuws

Teun van Dillen wint Young Professional Award

De NVS heeft in 2015 de Joh Atenbeurs toegekend aan Teun van Dillen om zijn onderzoek tijdens het internationale IRPA congres in Kaapstad te presenteren. Tevens is hij door de NVS voorgedragen voor de Young Professional Award.

NVS/NCS commissie “Ooglensdosis”

De NCS heeft het voornemen om in samenwerking met de NVS een subcommissie te vormen met als doel een praktische leidraad te ontwikkelen voor de vragen in het veld rond reductie van de ooglensdosis (bv. door inzet PBM’s) en de monitoring ervan (de rol van dosimetrie).

Presentaties NVS/NVKF voorjaarssymposium 11 maart 2016 zijn beschikbaar

Op het ledengedeelte zijn de presentaties van het NVS/NVKF voorjaarssymposium van 11 maart 2016 beschikbaar.

Stukken ALV van 11 maart zijn beschikbaar

Op het ledengedeelte zijn de stukken te vinden van de ALV van 11 maart 2016.