• Nederlandse Vereniging
  voor
  Stralingshygiëne
 • Sinds 1960
  Opgericht om de wetenschappelijke
  bestudering van de bescherming van
  mensen, dieren, planten en goederen
  tegen straling te bevorderen.
 • Stralingsdeskundigen
  Fysici
  Chemici
  Biologen
  Medisch specialisten
  Paramedici
  Technici
  Veiligheidskundigen

Welkom

NvsDe Nederlandse Vereniging voor Stralingshygiëne (NVS) is op 4 februari 1960 opgericht om de wetenschappelijke bestudering van de bescherming van mensen, dieren, planten en goederen tegen straling te bevorderen.

De NVS stelt zich bovendien tot doel de toepassing van de verworven kennis en inzichten over stralingshygiëne in de praktijk te bevorderen.

Stralingshygiëne (ook wel aangeduid als Stralingsbescherming of Health Physics) is een sterk interdisciplinair vakgebied. Naast stralingsdeskundigen pur sang bevinden zich onder de leden van de NVS fysici, chemici, biologen, medisch specialisten, paramedici, technici en veiligheidskundigen.

De activiteiten van de NVS zijn gericht op het samenbrengen van Nederlandse deskundigen die werken op het gebied van stralingshygiëne of nauw verwante gebieden. De vereniging staat ook open voor buitenlandse deskundigen.

Wat is straling?

Straling is energieoverdracht zonder dat er sprake is van direct contact. Op basis van energiegehalte en risico wordt straling onderverdeeld in: ioniserende straling zoals röntgen-/gammastraling en deeltjesstraling en niet-ioniserende straling zoals warmte, licht, micro-, radar- en radiogolven.

Lees meer

Agenda

EAN-NORM symposium 2016

Sinds 2007 kent het European ALARA Network (EAN: opgericht in 1996) een tak die specifiek is gericht om het omgaan met stoffen, welke verontreinigd zijn met natuurlijke radioactiviteit (NORM; Naturally Occurring Radioactive Material). EANNORM organiseert alweer de 8ste workshop met als hoofdonderwerp de (status en gevolgen van de) implementatie van de NORM voorschriften van de EU Basic Safety Standards in (internationale en) lidstaat wetgeving.

NVS Voorjaarssymposium

De programmacommissie organiseert op 24 maart 2017 het voorjaarssymposium. Zet deze datum alvast vast in uw agenda. Meer informatie volgt nog.

Ricomet 2017

The conference is organized under the auspices of the four Euratom Projects: EAGLE, OPERRA, PLATENSO and CONCERT and intends to continue the dialogue started by RICOMET 2015 on social and ethical issues, as well as stakeholder and public participation in nuclear science, technology and innovation.

EU-NORM symposium 2017

Het 3de EU NORM symposium zal van 2 tot 5 oktober 2017 gehouden worden bij het National Fysisch Laboratorium in Teddington, Verenigd Koninkrijk. Deze serie van symposia is afgesplitst van de wereldwijde NORM symposia, welke in 1997 door NRG in Amsterdam gestart zijn, en richten zich expliciet op NORM problematiek met betrekking tot de implementatie van de EU Basic Safety Standards (Richtlijn 2013/59/Euratom).

Laatste nieuws

IRPA guidance on certification

Onlangs is er een nieuwe IRPA guidance gepubliceerd: IRPA Guidance on Certification of a Radiation Protection Expert.

Stukken ALV van 11 november zijn beschikbaar

Op het ledengedeelte zijn de stukken te vinden van de ALV van 11 november 2016.

Ricomet declaration

The Second International Conference on Risk Perception, Communication and Ethics of Exposures to Ionising Radiation (RICOMET 2016) was held from the 1st to 3rd of June 2016 in Hotel Caro, Bucharest, Romania. RICOMET 2016 is organised under the auspices of 4 Euratom Projects and intends to continue the dialogue started by RICOMET 2015 on social and ethical issues, as well as encourage stakeholder and public participation in nuclear science, technology and innovation.

Gezond en veilig werken: ioniserende straling

De Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft informatie over veilig werken met ioniserende straling gebundeld in de brochure 'Gezond en veilig werken met straling' (pdf) èn in een interactieve e-publicatie 'Gezond en veilig werken met ioniserende straling'.